به مشتریانتان یاری برسانید، حتی اگر فایده فوری در آن وجود نداشته باشد. تصور کنید روزی به خاطر عوض کردن بند ساعت قدیمی موردعلاقه‌تان به یک تعمیرگاه ساعت مراجعه می‌نمایید و از او می‌خواهید که بند را برای شما عوض کند. فروشنده آن بند را در ویترین مغازه‌اش نداشته و به شما می‌گوید: “احتمالاً در میان ساعت‌های قدیمی که در انبار مانده است، ساعت شما هم وجود دارد.”

بعد از مدتی گشتن، آن را پیدا می‌کند و بدون اینکه پولی از شما بخواهد آن را تعویض می‌نماید. شما ناخودآگاه به او مدیون می‌شوید و اگر بخواهید مدتی بعد یک ساعت بگیرید، مطمئناً به او مراجعه خواهید کرد و حتی اگر این داستان را پیش افراد دیگر و یا دوستانتان تعریف کنید، احتمال اینکه فرد شنونده نیز مشتری وی شود، زیاد می‌باشد.

 

موضوعی که ذکر گردید به صورت یک اصل بیان می‌شود: “اصل مساعدت بدون توجه به سود فوری … “

بدون توجه به سود آنی، مشتریان، همکاران و ذی‌نفعان را به همکاری ترغیب کنید و از یک رابطه بلند مدت لذت ببرید. این موضوع را از زاویه دیگری هم بررسی می‌کنیم. ما از فروشگاهی خرید می‌کنیم، به رستورانی می‌رویم، از شرکتی خدمات می‌گیریم که “تجربه و خاطره شیرین و جذابی” برایمان ایجاد می‌کنند. تلاش ما باید ایجاد خاطره‌ای جذاب برای همکاران و مشتریانمان باشد.

گاهی توجه به روابط و تقویت روابط، به نسبت سود آنی، تاثیر بیشتری در موفقیت ما و کسب و کارمان دارد. با تقویت روابط و ایجاد اعتماد و دوستی با مشتریان و همکاران، آینده کسب و کار خود را تضمین می‌کنیم.