وقتی بر روی ارتفاع و بر روی داربست می‌ایستد، شوق و انگیزه فراوانی دارد. هیجان در کارش موج می‌زند و با اشتیاق از کارش می‌گوید! پیشنهاد می‌کنیم مصاحبه با اولین بانوی تابلوسازِ رشت، خانم سارا سعیدی را از دست ندهید…

درباره سختیها و جذابیتهای این شغل صحبت کنید

این کار سختی‌های زیادی دارد. علاوه بر این بنده که خانم هستم متاسفانه مسخره و اذیت می‌شوم. اما برای من مهم نیست و هیچ وقت مقابلِ این فشارها کم نیاوردم. به مسیر خودم ادامه دادم و با ادامه دادن به کارم جلوی مشکلات و محدودیت‌ها ایستادم و نشان دادن من به عنوان یک زن می‌توانم در کنارِ شما مردان و پا به پای شما همان کارهایی را انجام دهم که شما انجام می‌دهید.

من عاشق کار هستم و از کارِ فنی خیلی لذت می‌برم. از اینکه کارِ فنی می‌کنم، برش کاری می‌کنم و نصب روی ارتفاع را انجام می‌دهم و مخصوصاً از مرحله آخر سیم کشی و روشن شدنِ تابلو لذت می‌برم. وقتی تابلو را روشن تحویلِ مشتری می‌دهم، حسِ بسیار خوبی دارم… 

نظرِ شما درمورد اولین نمایشگاهِ آنلاینِ تابلو سازی چیست؟

در اولین نمایشگاه تابلوسازی شرکت می‌کنم و به سایر همکاران هم توصیه می‌کنم در این نمایشگاه شرکت کنند.

سخن آخر

می‌خواهم خودم را توصیف کنم!

کفش‌های مردانه‌ام را پایم می‌کنم

صبح‌های زود،

زودتر از همه از خانه بیرون و زندگی را آغاز می‌کنم!

به اندازه تمام روز می‌دوم .

اعتراف می‌کنم که سال‌هاست پاهایم درد می‌کند .

هوا تاریک می‌شود

به خانه بر می‌گردم و حالا…

کارهای زنانه‌ام را شروع می‌کنم .

موهایم را شانه می‌کنم

لباسم را عوض می‌کنم

رژ می‌زنم

به دستانم لاک می‌زنم

و….

تمام سعی‌ام را می‌کنم

که این دو نقش را اشتباه نکنم..

زن بودن با تمام زیبایی‌هایش خیلی سخت است خصوصاً اگر شاغل باشی

و آرزو‌های بزرگ برای زندگی هم داشته باشی….

فاصله‌ی مرد و زن بودنم

دربِ خانه است

موقعِ ورود و خروج جنسیتم عوض می‌شود

در خارج از خانه شبیه مردها می‌شوم

مثل آنها نگاه می‌کنم و حتی حرف می‌زنم

روزها مردمی می‌شوم

و شب‌ها زن

چقدر ایفای این دو نقش در کنار هم…

دو جنس بودن… سخت است…. “

صبح‌ها زودتر از همه بیدار شدن

و شب‌ها دیرتر تر از همه خوابیدن

عشق می‌خواهد…..