محیط رادی: تسهیل در روند اخذ مجوز، با همکاری نهاد فنی و حرفه‌ای

آنجا که صحبت چاپ، بسته‌بندی، گرافیک و تابلوسازی در کنار فعالیت‌های استانی در میان باشد، نام خراسان رضوی و تشکل‌های فعال و تاثیرگذار این استان به ذهن متبادر می‌شود. خاصه اگر مقصود صنعت تابلوسازی باشد. در این رهگذر، نگاه‌ها معطوف به مشهدالرضا بوده و اتحادیه منسجم آن، هر گونه تردید در رابطه با فعالیت استانی وابسته و ذیل دیگر بخش‌ها بودن را از بین می‌برد.

اتحادیه تابلوسازان مشهد، از آن دست تشکل‌های استخوان‌دار است که  در سال‌های اخیر توانسته با اقدامات ساختاری انسجام‌یافته، نظر شمار قابل‌توجهی از واحدهای فعال تابلوسازی موسوم به واحدهای زیرزمینی را به اخذ جواز جلب و ذیل ساختار اتحادیه، ملزوم به رعایت قوانین صنفی کند؛ و این همان ویژگی بنیادینی است که از یک اتحادیه با برنامه‌های هدفمند انتظار می رود.

کاظم محیط رادی، رییس اتحادیه تابلوسازان مشهد، که اخیرا میزبان لایو اینستاگرامی مرجع تابلوسازی ایران بوده، با اشاره به سیر افزایشی تعداد واحدهای صنفی ذیل اتحادیه متبوع خود، شمار آنها را ۶۵۰ واحد عنوان کرده و گفته این روند افزایشی، به سبب تسهیل در روند عضوگیری اتحادیه نسبت به دوران قبل صورت گرفته است. وی در این باره با بیان اینکه انتقاداتی در قبال مسامحه و تسریع روند اعطای مجوز صنفی اتحادیه مطرح است، در پاسخ به این انتقادات تصریح کرده: اگر چه امروز آسان‌تر از قبل جواز می‌دهیم، اما باید دانست با آزمون‌هایی که به کمک سازمان فنی و حرفه‌ای و همکارانمان در هنرستان‌ها از تابلوسازان گرفته می‌شود و دوره‌های آموزشی که می‌گذرانند، تمام نقاط ضعف احتمالی از بین می‌رود. وی تاکید کرده، کسانی که در رویکرد جدید اعطای مجوز از سوی اتحادیه، مجوز می‌گیرند، تمام مسائل مهم و مورد‌نیاز برای فعالیت قانونمند صنفی را فرا می‌گیرند. وی با بیان این مطلب، تسریع در فراگرد اعطای مجوز صنفی را در صورتی ناکارآمد دانسته که بدون آموزش و فقط با هدف افزایش کمی اعضا، بدون احتساب کیفیت مطلوب فعالیت صنفی، ذیل مدیریت نادرست صورت گیرد؛ در صورتی که به باور محیط رادی، افزایش اعضای اتحادیه صنفی مشهد با اندیشیدن تمهیدات مناسب و اتخاذ تدابیر مقتضی روی داده است.

در گفت‌و‌گوی مرجع تابلو‌سازی ایران با این فعال صنفی، ضمن ارزیابی شرایط کاری تابلوسازان مشهد و خراسان رضوی، شمایی کلی از چشم‌انداز پیشِ روی صنعت تابلو در این استان ترسیم و راهکارهای ممکن برای بهبود آن بررسی شده است. این گفت‌و‌گو نه تنها برای تابلو‌سازان و کسب و کارهای وابسته به آن در خراسان، که به صنعت گران و هنرمندان سایر استان‌ها که با تابلو و تابلو‌سازی در ارتباط‌اند پیشنهاد می‌شود.

  با TabloIR همراه باشید.