زمانی که در مورد اولین سازنده تابلو چنلیوم صحبت می‌کنیم بی شک نام استاد پرویز بیات به ذهن‌ها خطور می‌کند. ایشان از بزرگان و اساتید بزرگ تابلوسازی کشور بوده و خیلی از تابلوسازان فعلی کشور زیر نظر این بزرگوار آموزش دیده‌اند. گفتگو با ایشان بدون شک حاوی نکات جذاب و شنیدنی و آموزه‌های عالی برای تابلوسازان خواهد بود.

از شما دعوت می‌کنم به گفتگوی شنیدنی و اختصاصی استاد پرویز بیات با مرجع تابلوسازی ایران توجه کنید.