تصور یک بانو بر بالای داربست برای بسیاری از ما صحنه آشنایی نیست. تابلوسازی برای آقایان هم شغلی سخت و چالشیست؛ چه برسد برای یک بانو!
در این لایو با یک بانوی ایرانی صحبت کرده ایم که بسیاری از غیرممکن ها را ممکن کرده است. اولین بانوی تابلوسازِ شهر باران، شهر رشت. از شما دعوت می کنیم دیدن این لایو جذاب را از دست ندهید. پس با ما همراه باشید …