◀️ مدیریت ذره‌بینی تضعیف روحیه کارمندان می شود
مدیران خوب و موفق به کارمندانشان اعتماد دارند و وظایف آن‌ها را به‌درستی انتقال می دهند؛ اما برخی دیگر از مدیران این کار را با زیرنظرگرفتنِ بسیار دقیق کارمند اشتباه می گیرند. خیلی از کارمندان می گویند مدیر آن‌ها تمام حرکاتشان را به دقت زیر نظر دارد و امکان درست انجام دادن کارها را از آن‌ها سلب می کند. یک نظرسنجی نشان داد تقریباً ۶۹ درصد کارمندان این موضوع را تائید کرده‌اند و ۶۸ درصد آن‌ها گفته‌اند این موضوع سبب شده روحیه‌ی خود را از دست بدهند. ۵۵ درصد از کارمندان نیز باور دارند مدیریت ذره بینی سبب شده بهره‌وری‌شان کاهش یابد.

◀️ مدیران توجه کافی به کارمندان ندارند
شاید به سختی باور کنید اما برخی از کارفرماها حتی اسم کارمندانشان را هم نمی دانند. بنا بر تحقیقی، ۳۶ درصد کارمندان اعلام کردند مدیران هیچ اهمیتی نمی دهند اسم آن‌ها را بدانند و این باعث ناراحتی کارکنان سازمان‌ها شده است.

◀️ از کارمندان به اندازه‌ی کافی قدردانی نمی شود
در کسب و کار های در حال رشد، ارتباط میان کارفرما و کارمندان اهمیت زیادی دارد. نبود ارتباط قوی بین مدیران و کارمندان، باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای شرکت می شود. یکی از پیامدهای نبود ارتباط بین مدیران و کارمندان که خیلی هم ناراحت کننده است، این است از کارمند به قدر کافی قدردانی نمی شود. نتایج یک نظرسنجی نشان داد ۶۳ درصد کارمندان فکر می کنند به خاطر دستاوردهایشان از آن‌ها به قدر کافی تقدیر نمی شود.