رشد اقتصادی کشورها متأثر از عوامل متعدد است و خود تاثیرگذار بر عوامل گوناگون. مثلا، فرهنگ، سیاست و رخدادهای اجتماعی که عواملی تاثیرگذار بر اقتصاد هستند، همزمان می‌توانند معلول اقتصاد هم باشند و متناسب با سطح اقتصادی کشور در عرضه حیات جمعی مردمان آن کشور ظاهر شوند. به اینصورت برای ارزیابی دقیق اقتصاد کشورها و میزان واقعی رشد و ترقی آن، با  زنجیره از از مولفه های به‌نسبت پیچیده مواجهیم که معمولا نیل به تصویر درست از اقتصاد را با دشواری مواجه می‌کند. اینجاست که ارزشمندی برخی سازمان‌های بین‌المللی همچون صندوق بين‌المللی پول و مراجع آماری موثق را می‌توان دریافت.

مرجع تابلوسازی ایران، به‌فراخور شرایط گزارش‌هایی از صندوق بین‌المللی پول، ترجمه و به مخاطبان فرهیخته خود، تقدیم می‌کند. از جمله گزارش ذیل که رشد اقتصادی کشورهای مختلف را برای سال 2021 پیش‌بینی می‌کند.

به گزارش tabloir به نقل از چاپ امروز، صندوق بین‌المللی پول وضعیت رشد اقتصادی کشورهای مختلف را برای سال 2021 پیش بینی کرده که طبق آن لیبی با رشد 75 درصد بیشترین رشد احتمالی جهان و ونزوئلا با رشد منفی 10 درصد کمترین رشد اقتصادی را خواهد داشت. آمار قابل توجهی که روی امیدواری را به کشوری چون لیبی برمی‌گرداند که پس از گسترش اعتراضات در برخی کشورهای عربی نسبت به حاکمان خود موسوم به بهار عربی، با درگیری های داخلی و نابسامانی‌هایی همراه بود.

وضعیت رشد اقتصادی برخی کشورهای آسیایی و حاشیه خلیج فارس نیز گویای فعل و انفعالات قابل اعتنا بر بطن اقتصاد و جنب و جوش اجتماعی این کشورهاست. در این بین هند با رشد اقتصادی 11.5درصدی بالاتر از چین با رشد 8.1 درصد قرار دارد. ترکیه هم با 6 درصد و سنگاپور با 5 درصد در رده های پایینتر قرار دارند. ایران در این سال ها با بحران اقتصادی مواجه شده است که با این اوصاف برآورد رشد اقتصادی 3 درصد از سوی صندوق بین المللی پول، رضایت بسیاری از مسئولان را جلب کرده چرا که این میزان رشد اقتصادی بالاتر از رشد اقتصادی عربستان با 2.6 درصد است!!! بر اساس این آمارها رشد اقتصادی عراق 2.6درصد، قطر 2.52درصد، بحرین 2.25درصد، امارات 1.35درصد، کویت 0.65 و عمان هم منفی 0.55 درصد است.