نخستین نشست کارگروه ساماندهی و توسعه تابلو سازان در سال ۱۴۰۲ در محل اتحادیه چاپخانه داران تهران با ریاست آقای ابوالحسنی