اتحادیه لیتوگرافان سه ماه مهلت دارد تکلیف واحدهای ذیل مجموعه خود را که اقدام به ساخت تابلو یا قسمت‌هایی از آن می‌کنند، مشخص کند. هر گونه تابلو یا نوشته و علائم اختصاری که نشان دهد یک واحد مهر و پلاک اقدام به ساخت تابلو می‌کند یا سفارش اینچنینی می‌گیرد، پیگرد قانونی دارد.

در جلسه حل اختلاف و موانع صنفی بین اتحادیه چاپخانه‌داران و تابلوسازان و اتحادیه لیتوگرافان و مهر و پلاک که با حضور روئسا و نمایندگانی از این اتحادیه‌ها در اتاق اصناف تهران برگزار شد، مقرر شد، آن دسته از واحدهای زیرمجموعه اتحادیه لیتوگرافان و سازندگان کلیشه، مهر و پلاک و سیلک‌اسکرین که اقدام به اخذ سفارشات مربوط به تابلو و تابلوسازی می‌کنند، طی مدت 40 روز فرصت دارند مقدمات لازم برای احتراز از چنین رویکردی را فراهم سازند.

طبق این تعهد واحدهای مهر و پلاک موظف هستند طی مدت یاد شده تمام نشانه‌هایی را که به فعالیت تابلوسازی آنها دلالت داشته باشد، از بین ببرید.

در این جلسه همچنین یک مهلت 3 ماهه برای اتحادیه اتحادیه لیتوگرافان و سازندگان مهر و پلاک برای تعیین تکلیف و حل مسائل تداخل صنفی مشخص و طی آن مقرر شد از اخطار به واحدهای با مفاد تداخل صنفی پرهیز شود. با این توضیح که واحدهای ذیل این اتحادیه همچنان حق ندارند هیچ گونه نوشته یا نشانه با مضمونِ گرفتن سفارش ساختن تابلو، در داخل یا اطراف مغازه خود نصب کنند یا به نمایش گذارند. چنانچه پس از ۴۰ روز نشانه‌ای دال بر تخلف واحدها از این تعهدات مشاهده شود، اقدامات لازم جهت شناسایی و برخورد قانونی با آن واحد صورت می‌گیرد.