کد آگهی
312
تاریخ انتشار1400-02-09
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان همدان
عنوان آگهیمناقصه1- خرید چراغ 20 وات LED
شرح آگهیمناقصه1- مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چراغ 20 وات LED 2-مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار 1-خرید چراغ 20 وات LED 2-خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-16
شماره تماس
استانهمدان
آدرس
توضیحات