کد آگهی
474
تاریخ انتشار1400-03-06
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید چراغ LED
شرح آگهیمناقصه 1- خرید چراغ LED 2- خرید و نصب دکل جرثقیل
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-06
شماره تماس32110403-5
استانکرمان
آدرسکرمان- بلوار جمهوری اسلامی- روبوری گمرک
توضیحات