کد آگهی
870
تاریخ انتشار1400-05-31
مناقصه گذاربنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور
عنوان آگهیمناقصه : 1 - خرید چراغ EXIT
شرح آگهیمناقصه : 1 - خرید چراغ EXIT و چراغهای شارژی باتری دار 2 - خرید چراغهای باتری دار 3 - خرید پروژکتورهای روشنایی بام 4 - خرید سیم نمره 1/5 5 - خرید سیم نمره 2/5 6 - خرید پریز 7 - خرید لامپ های 18*2 وات 8 - خرید جت لاین جهت نورپردازی نما 9 - خرید چراغ دفنی جهت نوپردازی نما 10 - خرید کابل جهت کابل کشی تاسیسات و تجهیزات بام 11 - خرید و راه اندازی دستگاه انتن مرکزی 12 - خرید کابل کست سیکس 13 - خرید سیستم صوتی 14 - تجهیر اتاق کنترل 15 - خرید کابل جهت اگزاست فن ها 16 - هزینه حمل تا محل کارگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرستهران-خیابان کریم خان زند-نرسیده به میدان ولیعصر-کوچه شاهدپلاک 22
توضیحات
کد آگهی
870
تاریخ انتشار1400-05-31
مناقصه گذاربنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور
عنوان آگهیمناقصه : 1 - خرید چراغ EXIT
شرح آگهیمناقصه : 1 - خرید چراغ EXIT و چراغهای شارژی باتری دار 2 - خرید چراغهای باتری دار 3 - خرید پروژکتورهای روشنایی بام 4 - خرید سیم نمره 1/5 5 - خرید سیم نمره 2/5 6 - خرید پریز 7 - خرید لامپ های 18*2 وات 8 - خرید جت لاین جهت نورپردازی نما 9 - خرید چراغ دفنی جهت نوپردازی نما 10 - خرید کابل جهت کابل کشی تاسیسات و تجهیزات بام 11 - خرید و راه اندازی دستگاه انتن مرکزی 12 - خرید کابل کست سیکس 13 - خرید سیستم صوتی 14 - تجهیر اتاق کنترل 15 - خرید کابل جهت اگزاست فن ها 16 - هزینه حمل تا محل کارگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرستهران-خیابان کریم خان زند-نرسیده به میدان ولیعصر-کوچه شاهدپلاک 22
توضیحات