کد آگهی
657
تاریخ انتشار1400-04-07
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان همدان
عنوان آگهیمناقصه : 1 - خرید چراغ 20 وات LED
شرح آگهیمناقصه : 1 - خرید چراغ 20 وات LED 2 - خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات 3 - خرید انواع کابل خودنگهدار
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-12
شماره تماس08138274632
استانهمدان
آدرسستاد ایران
توضیحات