کد آگهی
155
تاریخ انتشار1400-01-17
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمناقصه 1-خرید چراغ روشنایی معابر 80 وات LED
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید چراغ روشنایی معابر 80 وات LED 2-مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید پکیچ چراغ 20 وات led 1-خرید چراغ روشنایی معابر 80 وات LED 2-خرید پکیچ چراغ 20 وات led
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-22
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرس
توضیحات