کد آگهی
431
تاریخ انتشار1400-02-28
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید لامپ
شرح آگهیمناقصه 1- خرید لامپ 2- خرید کابل فشار متوسط آلومینیوم 185*1 زره دار
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-30
شماره تماس03432110403-5
استانکرمان
آدرسکرمان- بلوار جمهوری اسلامی- روبروی گمرک
توضیحات