کد آگهی
6
تاریخ انتشار1399-12-04
مناقصه گذارشهرداری اوشان،فشم،میگون
عنوان آگهیتکمیل و خرید پایه چراغ روشنایی
شرح آگهیمناقصه : 1-تکمیل و خرید پایه چراغ روشنایی 2-روشنایی و زیباسازی سطح شهر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسشمیرانات-رودبار قصران
توضیحات