کد آگهی
103
تاریخ انتشار1399-12-23
مناقصه گذارزیباسازی شهر تهران
عنوان آگهیمناقصه 2- 1 - خرید مصالح ، ساخت و تحویل1100 سازه موقت ...
شرح آگهیمناقصه 2- 1 - خرید مصالح ، ساخت و تحویل1100 سازه موقت جهت تبلیغات کاندیدای انتخابات خرداد ماه 1400 2- 2- بهسازی و نوسازی حدود 1390عدد سازه انتخاباتی موجود در انبار سازمان زیباسازی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,250,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرس تهران، ميدان هفت تير، خيابان شهيد مفتح، روبروي ورزشگاه شهيد شيرودي، نبش خيابان شهيد شيرودي، پلاك 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
توضیحات www.zibasazi.tehran.ir