کد آگهی
665
تاریخ انتشار1400-04-13
مناقصه گذارشهرکهای صنعتی خراسان شمالی
عنوان آگهیمناقصه: 1.واگذاری امور خدماتی
شرح آگهیمناقصه: 1.واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت 2.انجام خدمات نگهبانی حفاظتی دفتر مرکزی و شهرک های صنعتی بجنورد ماته و سملقان اسفراین و کارگاهی 3.حفظ و نگهداری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی استان و منطقه ویژه اقتصادی بجنورد 4. 5.
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتستاد ایران