کد آگهی
1005
تاریخ انتشار1400-06-29
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز
عنوان آگهیمناقصه 1- نگهداری و حفاظت فیزیکی سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه 1- نگهداری و حفاظت فیزیکی سیستم روشنایی آزادراه تهران- کرج- آبیک 2- نگهداری و حفاظت فیزیکی سیستم روشنایی محور و تونل های کرج کندوان 3- احداث دیوار حائل در هفت نقطه بحرانی در محور کرج- چالوس 4- تهیه رنگ خط کشی سرد ترافیکی 5- عملیات اجرایی بهسازی و روکش آسفالت محور دیزین- شمشک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-31
شماره تماس02634203400-3
استانالبرز
آدرسکرج- گوهردشت- رجائی شهر- خ چهارم شرقی- پ 11
توضیحات