کد آگهی
1003
تاریخ انتشار1400-06-29
مناقصه گذارشهرداری ایلخچی
عنوان آگهیمناقصه : 1 - نصب تلویزیون شهری
شرح آگهیمناقصه : 1 - نصب تلویزیون شهری 2 - نصب پل عابر پیاده 3 - احداث زمین فوتسال یا تنیس شهر بازی کودک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-09
شماره تماس04133412900
استانآذربایجان شرقی
آدرس
توضیحات