کد آگهی
507
تاریخ انتشار1400-03-12
مناقصه گذارشهرداری منطقه 17 تهران
عنوان آگهیمناقصه 1- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت
شرح آگهیمناقصه 1- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت 2- عملیات رنگ آمیزی 3- عملیات تهیه و نصب بنر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-24
شماره تماس96042065
استانتهران
آدرسخ 20 متری ابوذر - روبروی بیمارستان ضیائیان
توضیحاتtehran.ir