کد آگهی
556
تاریخ انتشار1400-03-20
مناقصه گذارشهرداری هشتگرد
عنوان آگهیمناقصه 1- روشنایی پارکهای سطح شهر
شرح آگهیمناقصه 1- روشنایی پارکهای سطح شهر 2- فاز اول زیباسازی و ایمن سازی بلوار خبرنگار 3- فاز سوم آب خام فضای سبز از آب شرب شهری 4- توسعه آبیاری تحت فشار 5- اصلاحات هندسی 6- خرید حمل پخش آسفالت سطح شهر آبفا و دانش 7- خرید حمل پخش آسفالت معابر محله ینگی امام 8- احداث زمین بازی چندمنظوره ورزشی 9- تکمیل ساختمان تجاری فرهنگی جنب سینمای 9 دی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-27
شماره تماس02644222022-4
استانالبرز
آدرسواحد امور قراردادها
توضیحات