کد آگهی
664
تاریخ انتشار1400-04-12
مناقصه گذارشهرداری منطقه 16 تهران
عنوان آگهیمناقصه 1- رنگ آمیزی المان های شهری
شرح آگهیمناقصه 1- رنگ آمیزی المان های شهری نواحی 1و2و4 2- رنگ آمیزی المان های شهری نواحی 3و5و6 3- تهیه طراحی چاپ نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در سطح منطقه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-22
شماره تماس
استانتهران
آدرسواحد قراردادها
توضیحات