کد آگهی
307
تاریخ انتشار1400-02-08
مناقصه گذارشهرداری ورامین
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید مبلمان پارک
شرح آگهیمناقصه 1- خرید مبلمان پارک شهدای 15 خرداد (صندلی چدنی و سطل زباله فلزی) 2- زیباسازی و نورپردازی سطح شهر (خرید و نصب پایه چراغ) 3- المان شهری سطح شهر (آبنمای پارک 15 خرداد) 4- المان شهری سطح شهر (خرید تجهیزات آبنمای پارک 15 خرداد)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس36242525
استانتهران
آدرسدبیرخانه شهرداری
توضیحات