کد آگهی
1025
تاریخ انتشار1400-07-06
مناقصه گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید لوازم مورد نیاز جهت اصلاح روشنایی
شرح آگهیمناقصه 1- خرید لوازم مورد نیاز جهت اصلاح روشنایی بوستان های سطح شهر اراک 2- خرید نیمکت شهری 3- اجرای عملیات اصلاح معابر پارک شهید باهنر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-08
شماره تماس08633132020
استانمرکزی
آدرسشهر صنعتی- جنب سازمان همیاری شهرداری ها
توضیحات