کد آگهی
907
تاریخ انتشار1400-06-08
مناقصه گذارشهرداری منطقه 5 تهران
عنوان آگهیمناقصه : 1 - خرید تجهیزات نورپردازی
شرح آگهیمناقصه : 1 - خرید تجهیزات نورپردازی جهت پروزه های کوچک مقیاس و سطح منطقه 2 - خرید تجهیزات نورپردازی حرفه ای جهت پروزه های کوچک مقیاس و سطح منطقه 3 - خرید مبلمان پارکی جهت پروژه های کوچک مقیاس و بوستان های سطح منطقه نوبت دوم 4 - رنگ امیزی و پاکسازی و شستشو نماها و سطوح شهری سطح منطقه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس84161202
استانتهران
آدرسفلکه دوم صادقیه-خیابات ایت اله کاشانی-ایستگاه حسن اباد-شهرداری منطقه 5- طبقه پنجم
توضیحات