کد آگهی
747
تاریخ انتشار1400-05-05
مناقصه گذارشهرداری منطقه 15 تهران
عنوان آگهیمناقصه : 1 - خرید تجهیزات روشنایی
شرح آگهیمناقصه : 1 - خرید تجهیزات روشنایی بوستان خلیج فارس 2 - حفظ و نگهداری فضای سبز فرهنگسرای خاوران
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسامور قردادهای شهرداری منطقه 15 تهران
توضیحات