کد آگهی
1062
تاریخ انتشار1400-07-19
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید انواع تابلوهای کامپوزیت
شرح آگهیمناقصه 1- خرید انواع تابلوهای کامپوزیت کنتوری تک فاز 2- خرید انواع تابلوهای کامپوزیت کنتوری سه فاز
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس03134121482
استاناصفهان
آدرساصفهان - چهارباغ عباسی - خ عباس آباد
توضیحاتستاد ایران