کد آگهی
365
تاریخ انتشار1400-02-20
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان خوزستان
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید انواع استارتر
شرح آگهیمناقصه 1- خرید انواع استارتر 2- خرید انواع لامپ ها 3- خرید انواع بالاست 4- خرید چراغ لاک پشتی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-27
شماره تماس
استانخوزستان
آدرساهواز- امانیه- خ شهید منصفی
توضیحات