کد آگهی
454
تاریخ انتشار1400-03-04
مناقصه گذارشهرداری فردیس
عنوان آگهیمناقصه 1.حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز
شرح آگهیمناقصه 1.حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز مبلمان، ابنیه و تاسیسات منطقه یک ناحیه یک 2.چاپ و نصب، جمع آوری بنرهای استرابورد، بیلبورد، پل عابر پیاده و...
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانالبرز
آدرسامور قراردادهای شهرداری واقع در فردیس بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهارراه فرگاز
توضیحاتhttps://www.rrk.ir