کد آگهی
705
تاریخ انتشار1400-04-26
مناقصه گذارشهرداری منطقه 5 تهران
عنوان آگهیمناقصه : 1 - تهیه و چاپ و نصب بنر
شرح آگهیمناقصه : 1 - تهیه و چاپ و نصب بنر در سطح منطقه 2 - رنگ و امیزی و پاکسازی نماها و سطوح شهری 3 - اذین بندی و نور پردازی موقت سطح منطقه 4 - نصب تجهیزات نورپردازی و نگهداری نور پرداز 5 - ابیاری تخت فشار بوستان الهام و شبکه ابرسانی سطح منطقه 6 - عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری سطح منزقه 7 - خرید چمن و فنس جهت پروژه های کوچک مقیاس 8 - خرید الاچیق 8 ضلعی فلزی جهت پروژه های کوچک کقیاس 9 - بازسازی و احیای قنوات
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسفلکه دوم صادقیه-خیابان ایت اله کاشانی-ایستگاه حسن اباد-شهرداری منطقه 5-طبقه پنجم-
توضیحات