کد آگهی
926
تاریخ انتشار1400-06-13
مناقصه گذارشهرداری منطقه 2 تهران
عنوان آگهیمناقصه : 1 - تهیه طراحی و چاپ و نصب و جمع آوری بنر
شرح آگهیمناقصه : 1 - تهیه طراحی و چاپ و نصب و جمع آوری بنر در سطح محدوده منطقه 2 2 - عملیات حذف زوائد فیزیکی و بصری و پیرایش شهری در سطح منطقه 2 3 - عملیات ساماندهی و لایروبی و احیا قنوات در سطح منطقه 2 4 - خرید و اجرای عملیات خط انتقال پساب از تصفیه خانه شهرک غرب تا مخزن فدک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسسعادت اباد-خیابان سرو غربی-بلوار قیصر امین پور-نبش خیابان سیزدهم شهرداری منطقه 2-امور قراردادها
توضیحات