کد آگهی
761
تاریخ انتشار1400-05-09
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
عنوان آگهیمناقصه : 1 - تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغها
شرح آگهیمناقصه : 1 - تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغهای چشمک زن ناحیه الف 2 - تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغهای چشمک زن ناحیه 2 ب 3 - تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغهای چشمک زن ناحیه 4 4 - تکمیل شبکه فشار متوسط گردنه شهید اباد 5 - تهیه و نصب چراغای روشنایی LED 6 - خرید پایه گاردریل 7 - اجرای حفاظ میانی محور دارای 8 - اجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی نقاط حادثه خیز 9 - اجرای نرده پل های بزرگ با گاردریل 10 - روسنایی تقاطع های پرتصادف
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-14
شماره تماس27313131
استانفارس
آدرسستاد ایران
توضیحات