کد آگهی
753
تاریخ انتشار1400-05-06
مناقصه گذارشهرداری منطقه 3 تهران
عنوان آگهیمناقصه 1- تعمیر و تعویض و نگهداری علائم راهنمایی
شرح آگهیمناقصه 1- تعمیر و تعویض و نگهداری علائم راهنمایی و تجهیزات ترافیکی در سطح نواحی 5-3-2 منطقه 3 2- طراحی و اصلاح هندسی و بهسازی معابر معلولین در سطح نواحی 4-5-6 منطقه 3 3- احداث و نگهداری نرده فلزی و پل های عابر پیاده معمولی 4- تعمیر و تعویض و نگهداری علائم راهنمایی و تجهیزات ترافیکی در سطح نواحی 1-4-6 6- اجرای عملیات مناسب سازی و ایمن سازی پروژه های توسعه محلی نواحی 2-3-5-6
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرستهرن - خ دکتر شریعتی - پایین تر از حسینیه ارشاد
توضیحاتwww.tehran.ir