کد آگهی
269
تاریخ انتشار1400-02-04
مناقصه گذارسرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه
عنوان آگهیمناقصه: 1.تجهیز و راه اندازی بهره برداری اجاره و انتقال بیلبورد
شرح آگهیمناقصه: 1.تجهیز و راه اندازی بهره برداری اجاره و انتقال بیلبوردهای سطح شهر 2.تجهیز نصب و راه اندازی بهره برداری اجاره و انتقال مجموعه شهربازی ولایت 3.مشارکت در احداث 24 واحد غرفه خدمات رسانی در امور فنی و مهندسی بانظمام دفاتر اداری و خدماتی مدیریت غرف احداثی و محوطه سازی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,879,055,731 ریال
دریافت اسناد1400-02-08
شماره تماس08334274594
استانکرمانشاه
آدرسکرمانشاه-ابتدای بلوار باغ ابریشم-ضلع شمال غربی-میدان پدر
توضیحات