کد آگهی
1064
تاریخ انتشار1400-07-19
مناقصه گذارفرودگاه های استان خراسان رضوی
عنوان آگهیمناقصه: 1.بهره برداری از پارکینگ های وسائط نقلیه
شرح آگهیمناقصه: 1.بهره برداری از پارکینگ های وسائط نقلیه راهبری و ساماندهی چرخ های دستی حمل بار مسافر 2.بهره برداری از فضاها و محل های تبلیغاتی در داخل ترمینال پروازهای داخلی شماره یک و خارجی شماره سه و تابلوهای تبلیغاتی جلوی ترمینال پروازهای داخلی زیر رواق ها 3.استفاده از محل جمع آوری تفکیک و انتقال زباله های خشک و تر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-18
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسفرودگاه مشهد-مقابل ترمینال-پروازهای خارجی شماره دو-پ 102
توضیحات