کد آگهی
763
تاریخ انتشار1400-05-09
مناقصه گذارشهرداری منطقه 4 همدان
عنوان آگهیمناقصه 1- اصلاح و احداث روشنایی
شرح آگهیمناقصه 1- اصلاح و احداث روشنایی پارکهای سطح منطقه 2- پیاده روسازی خیابان باباطاهر 3- تهیه حمل و اجرای آسفالت بصورت دستی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-18
شماره تماس08134246241-42
استانهمدان
آدرسهمدان- میدان امامزاده عبداله
توضیحات