کد آگهی
12
تاریخ انتشار1399-12-06
مناقصه گذارشهرک‌های صنعتی لرستان
عنوان آگهیمناقصه 1- احداث سر درب ورودی شهرک صنعتی
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سر درب ورودی شهرک صنعتی بروجرد 1 2-مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک های صنعتی خرم آباد 1 ، خرم آباد 2 ، بروجرد 1 و دورود 1 1-گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دررشته ابنبه مورد نظر می باشد. 2-گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب از وزارت نیرو مورد نظر می باشد.
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-16
شماره تماس
استانلرستان
آدرس
توضیحات