کد آگهی
605
تاریخ انتشار1400-03-27
مناقصه گذارشرکتی
عنوان آگهیمناقصه 18 قلم انواع تجهیزات روشنایی شناور
شرح آگهیمناقصه 18 قلم انواع تجهیزات روشنایی شناور
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-30
شماره تماس02122774108
استانتهران
آدرستهران- خ پاسداران
توضیحات