کد آگهی
1059
تاریخ انتشار1400-07-17
مناقصه گذارارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
عنوان آگهیمناقصه کابلکشی و نصب تجهیزات Cornpact LEU
شرح آگهیمناقصه کابلکشی و نصب تجهیزات Cornpact LEU جهت چراغهای دیستانت محور آذربایجان
مبلغ برآورد مالی11,781,615,071 ریال
مبلغ تضمین589,080,754 ریال
دریافت اسناد1400-07-22
شماره تماس
استانتهران
آدرستهران - میدان آرژانتین - خیابان آفریقا- ساختمان مرکزی راه آهن ج.ا.ا
توضیحاتستاد ایران