کد آگهی
996
تاریخ انتشار1400-06-27
مناقصه گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه چاپ و مونتاژ بنر
شرح آگهیمناقصه چاپ و مونتاژ بنر مناسبت های ملی، مذهبی و ...
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-30
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/