کد آگهی
248
تاریخ انتشار1400-01-31
مناقصه گذارفرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه چاپ بنر مناسبتی....
شرح آگهیمناقصه چاپ بنر مناسبتی و برنامه های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-02
شماره تماس09153180499
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : مشهد، خیابان ابن سینا، چهار راه دکترا، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، دبیرخانه
توضیحاتets.mashhad.ir----https://www.mashhad.ir