کد آگهی
253
تاریخ انتشار1400-02-01
مناقصه گذارشهرداری منطقه 10 شیراز
عنوان آگهیمناقصه پروژه نورپردازی پیشانی عرشه
شرح آگهیمناقصه پروژه نورپردازی پیشانی عرشه و لوبهای تقاطع شهدای جهاد
مبلغ برآورد مالی4,570,691,784 ریال
مبلغ تضمین230,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-20
شماره تماس07136501010
استانفارس
آدرسشیراز-شهرک گلدشت حافظ-خیابان هاتف-کوچه وفا
توضیحات