کد آگهی
936
تاریخ انتشار1400-06-14
مناقصه گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه پروژه روشنایی جاده
شرح آگهیمناقصه پروژه روشنایی جاده ورودی سایت کیان آباد
مبلغ برآورد مالی4,344,004,554 ریال
مبلغ تضمین217,200,227 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس071364999236
استانفارس
آدرسشیراز-بلوار استقلال-نبش کوچه 36-طبقه دوم-واحد قراردادها
توضیحات