کد آگهی
1042
تاریخ انتشار1400-07-12
مناقصه گذارتحقیقات واکسن و سرم سازی رازی استان البرز
عنوان آگهیمناقصه پایپینگ استنلس استیل
شرح آگهیمناقصه عمومی دو مرحله ای پایپینگ استنلس استیل اجرای پروژه سیستم پایپینگ (طراحی، تامین اقلام و اجرای سیستم پایپینگ استنلس استیل لوپ زون شرقی و غربی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-17
شماره تماس
استانالبرز
آدرس
توضیحات