کد آگهی
130
تاریخ انتشار1400-01-14
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه واگذاری کلیه خدمات تعمیرات روشنایی...
شرح آگهیمناقصه واگذاری کلیه خدمات تعمیرات روشنایی حوادث و عملیات بهره برداری در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین19,074,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-01-17
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir