کد آگهی
131
تاریخ انتشار1400-01-14
مناقصه گذارتوزیع برق شهرستان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه واگذاری کلیه خدمات تعمیرات ، روشنایی ...
شرح آگهیمناقصه واگذاری کلیه خدمات تعمیرات ، روشنایی ، حوادث و عملیات بهره برداری در محدوده شرکت توزیع برق اصفهان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-17
شماره تماس
استاناصفهان
آدرساصفهان –چهارباغ عباسي- خيابان عباس آباد - ساختمان ستاد شماره يک شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه اول - امور تدارکات
توضیحات با توجه به عدم امکان بارگذاری اسناد مناقصه بدلیل بالا بودن حجم آن، لطفا جهت دریافت اسناد مناقصه بطور کامل به امور تدارکات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مراجعه فرمائید.