کد آگهی
548
تاریخ انتشار1400-03-19
مناقصه گذارشهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه واگذاری نورپردازی میدان ا
شرح آگهیمناقصه واگذاری نورپردازی میدان امام خمینی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین300,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-30
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات