کد آگهی
104
تاریخ انتشار1399-12-23
مناقصه گذارشهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه واگذاری نورپردازی درختان
شرح آگهیمناقصه واگذاری نورپردازی درختان خ فردوسی منطقه 3 شامل نصب و نگهداری تجهیزات
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین750,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-01-16
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسخ شمس ابادی-ک 23
توضیحات