کد آگهی
1232
تاریخ انتشار1400-08-25
مناقصه گذاربانک سرمایه
عنوان آگهیمناقصه واگذاری شستشوی تابلوهای سردرب
شرح آگهیمناقصه واگذاری شستشوی تابلوهای سردرب شعب استان تهران و البرز
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-03
شماره تماس84245229
استانالبرز
آدرسخ سپهبد قرنی- نبش خ اراک
توضیحات